De Savornin Lohmanstraat 1
2672 BB Naaldwijk

t. 0174-623913


Onze school

Openbare Daltonschool Naaldwijk is een openbare school voor basisonderwijs. Wij vinden het belangrijk om bij het werken met de kinderen, samen met de ouders een goede basis te leggen voor de toekomst. Daarbij baseren we ons op kwaliteit, een duidelijke structuur, onderwijs dat rekening houdt met verschillen tussen kinderen, betrokkenheid, veiligheid en enthousiasme. Een belangrijk uitgangspunt van het openbaar onderwijs is de veelvormigheid van de samenleving. Niet voor niets is ons motto: “Niet apart, maar samen”.

 

Openbare Daltonschool Naaldwijk is sinds mei 2007 een gecertificeerde daltonschool. Een daltonschool leert de kinderen behalve rekenen, taal, aardrijkskunde en geschiedenis ook vaardigheden die de huidige maatschappij vraagt. We willen de kinderen leren zelf keuzes te maken, verantwoordelijk te zijn voor hun handelen en willen ze daar ook op aanspreken.

 

Het daltononderwijs vraagt om een duidelijke structuur. De school kent heldere regels en daar dienen de leerlingen zich aan te houden. De kinderen krijgen die vrijheid om het werk meer op hun eigen manier te maken. Dit kan alleen zijn maar ook in een groepje.

 

Als je de Openbare Daltonschool Naaldwijk binnenloopt is het geen stille school. Leerlingen doen hun werk niet alleen in de klas maar ook op het leerplein, in de klas of in het stiltelokaal. De kinderen van één groep zijn niet allemaal op hetzelfde moment met hetzelfde werk bezig. Zo maken we optimaal gebruik van de ruimtes en middelen en kan de leerkracht in het lokaal aandacht geven aan enkele kinderen die daar behoefte aan hebben. 

Stukje geschiedenis van onze school.

 

Openbare Daltonschool Naaldwijk heeft zijn naam sinds 10 juli 2013, voorheen bekend als Het Palet Naaldwijk. De school kent een rijke historie. De school heeft verschillende locaties en namen gehad. De voorlaatste vorm, een fusieschool met locaties in Naaldwijk, Honselersdijk en Poeldijk en met als naam Het Palet, is pas in 1994 en 1995 ontstaan. In 1994 ontstond Het Palet door samenvoeging van drie openbare basisscholen in de gemeente Naaldwijk: De Pijler en De Koningshof in Naaldwijk en Samonda in Honselersdijk. De openbare school De Lessenaar in Poeldijk kwam er in 1995 bij.

De oorspronkelijke openbare basisschool van Naaldwijk, eerst kortweg “OLS 1” geheten en later omgedoopt in De Koningshof, was vanaf 1954 gevestigd aan de Koningstraat. Deze school werd in 1990 vervangen door een nieuw en modern schoolgebouw aan het Verhagenplein. De Pijler aan de De Savornin Lohmanstraat was de tweede openbare school in Naaldwijk.

 

De historie van de openbare school in Naaldwijk gaat heel ver terug. Een oud-leerkracht van de school, Wim Bergenhenegouwen, heeft de geschiedenis van de school beschreven. Hij heeft hiervoor veel studie gedaan in het gemeentearchief en kwam tot de ontdekking dat de openbare basisschool in Naaldwijk is voortgekomen uit de eerste vorm van onderwijs in Naaldwijk: de kapittelschool, waarvan al in 1412 (!) melding wordt gemaakt.

 

In 2002 heeft de directie het initiatief genomen om een gecertificeerde daltonschool te worden. De school is lid van de Nederlandse Daltonvereniging en heeft in juni 2007 het predicaat van erkend Daltonschool ontvangen van de Nederlandse Daltonvereniging. In 2014 is de school herbezocht en is het certificaat verlengd voor 5 jaar.

 

10 juli 2013 was een belangrijke datum voor onze school. Vanaf dat moment gingen wij “los” van de locaties Poeldijk en Honselersdijk verder, als Openbare Daltonschool Naaldwijk.