De Savornin Lohmanstraat 1
2672 BB Naaldwijk

t. 0174-623913


Disclaimer

Hieronder vindt u het webprotocol zoals dat gehanteerd wordt door Openbare Daltonschool Naaldwijk. Dit protocol is opgesteld door de directie van Openbare Daltonschool Naaldwijk. Het webprotocol is onlosmakelijk verbonden met de disclaimer.
Doelstelling van de website

Met onze website willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daarnaar op internet op zoek is. Deze informatie bestaat uit een beschrijving van de identiteit van de school, de wijze van omgang met en zienswijze op kinderen, de beschrijving van leergebieden en lesstof, de activiteiten die de school ontplooit, enz. We richten ons hierbij zowel op degenen die de school reeds bezoeken, als op hen wiens belangstelling voor onze school hierdoor gewekt zou kunnen worden.

 

Op onze website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond de school. Dit is terug te vinden op de pagina Actueel. Bovendien wordt ook de nieuwsbrief van de school op de site gepubliceerd.

 

Verantwoording:

De website is voor een groot gedeelte opgebouwd uit informatie uit de schoolgids, het schoolplan en de jaarkalender van Openbare Daltonschool Naaldwijk. Hierdoor is een bepaalde zekerheid verkregen, dat de meest relevante informatie is goedgekeurd door de geledingen van de school. Aanvullende informatie en foto's worden geplaatst n.a.v. activiteiten in en buiten school.

 

De groepssites worden onderhouden door de groepsleerkracht. Het algemene gedeelte (de site) wordt onderhouden door de directie en de werkgroep ICT (de webmasters van de school). Onder hun verantwoordelijkheid wordt regelmatig de meest recente informatie op de website geplaatst.

  

Openbare Daltonschool Naaldwijk spant zich in om de inhoud van deze website zo volledig mogelijk en met regelmaat te actualiseren. Desondanks kan het voorkomen dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Openbare Daltonschool Naaldwijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Openbare Daltonschool Naaldwijk is niet verantwoordelijk voor eventuele aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. Openbare Daltonschool Naaldwijk is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de kalender en gekoppelde interne bestanden op de website.

 

Gebruik (beeld)materialen en andere content

Op deze website wordt gebruik gemaakt van fotomateriaal. Voor de headerfoto's is toestemming verleend door de wettelijke vertegenwoordigers van de leerlingen die in beeld zijn. Wie bezwaar heeft tegen het gebruik van een foto op de website van Openbare Daltonschool Naaldwijk waar leerlingen opstaan, wordt verzocht dit kenbaar te maken aan de webmaster. De foto zal dan van de website verwijderd worden. Het is niet toegestaan om afbeeldingen, video's, beeldmateriaal of andere content te downloaden of te gebruiken voor commerciële doeleinden. De rechten van bovengenomende materialen liggen volledig bij Openbare Daltonschool Naaldwijk, gevestigd te Naaldwijk en vallende onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van Stichting Openbaar Onderwijs Westland, gevestigd te Naaldwijk. Alvorens materialen van de site te gebruiken dient toestemming aangevraagd te worden bij de directie van de school. 

 

Namens de directie van Openbare Daltonschool Naaldwijk